تاسیس کارخانه شفاشهد سنگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زاهدان، مراسم کلنگ زنی پروژه ملی شرکت شفا شهد سنگان خاش، با حضور نمایندگان مجلس شهرستان خاش، فرماندار و شهردار به مدیر عامل محترم کل پست بانک سیستان و بلوچستان و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی رادفر برگزار گردید.